logo Nové technologie s.r.o.  
Anglicky Německy Česky

O nás

Současnost

Firma zaměstná převážně mladé absolventy středních odborných škol strojírenského oboru, kteří mají schopnosti a znalosti pro zvládnutí náročné CNC techniky.Se zvyšujícím se počtem CNC strojů výrazně narůstá poptávka po výrobě forem, po výrobě kusových i sériových dílů. Nárůst poptávky po CNC obrábění je podložen úspěšným „vzorkováním“ nových výrob. Dalším důležitým faktorem je všeobecně konjunktura ve strojírenském průmyslu.

Veškerou aktivitu firma rozvíjí v oblasti komerčního CNC obrábění. S růstem produkce výrazně narůstá i ekonomická síla firmy a firma může do svých projektů zahrnout i velmi nákladné progresivní investice. Firma je připravena k certifikaci dle ISO 9001 a chce rozvíjet systém neustálého zlepšování.

Historie firmy

Firma byla založena v květnu r. 2000 se základním kapitálem 100 000 Kč. Tento základní kapitál progresivně a dynamicky zhodnocuje na základě svých podnikatelských záměrů a projektů. V prvním roce podnikání firma začínala svoji činnost v bytě jednoho z podílníků firmy a s jedním zaměstnancem. Veškeré získané zakázky byly realizovány v kooperaci se strojírenskými firmami.

V roce 2001 se firmě podařilo získat pronájem výrobní haly. S podpisem smlouvy o pronájmu výrobní haly firma zakoupila na splátkový prodej CNC frézku FCV 63 CNC a realizovala tím projekt „Zavedení CNC frézování“. Zároveň firma přijala dva nové pracovníky. Tentýž rok firma navíc zakoupila nové CNC vertikální obráběcí centrum Deckel Maho DMC 103 na leasing. Díky tomuto stroji mohla firma realizovat dříve neproveditelné zakázky náročné na přesnost, zakázky na výrobu forem a zápustek.

V roce 2002 firma realizovala projekt „CNC soustružení“ zakoupením stroje Deckel Maho Gildemeister CTX 400 na leasing  a zaměstnala další pracovníky. Díky této investici mohla firma realizovat komplexní zakázky, které vyžadovaly jak přesné CNC frézování, tak CNC soustružení.

V roce 2003 firma realizovala projekt „Zakoupení a opravu vlastního výrobního areálu“ v hodnotě 4,6 mil. Kč. Nákup a oprava výrobního areálu byla provedena z vlastních finančních zdrojů. V roce 2003 dále firma rozšířila strojní park o dvě CNC frézky a o jeden CNC soustruh a zaměstnala celkem 5 nových pracovníků.

V první polovině roku 2004 realizovala firma projekt „ 5-osé CNC frézování“ získáním stroje DMU 100 T Deckel Maho a navýšila počet zaměstnanců na 10. Realizace tohoto projektu významně zvýšila svoji konkurenceschopnost a rozsah působení. Díky tomuto stroji jsme byli schopni obrobit díly s vysokou přesností, prostorovými tvary a rozměry. Tyto díly jsou na 3osém CNC stroji buď nevyrobitelné nebo vyrobitelné s diametrálně vyššími náklady, nižší kvalitou a přesností.

V roce 2005 firma pokračovala ve svém růstu a rozšířila strojní park o 2 CNC soustruhy od firmy Kovosvit MAS a.s. a o moderní 8-osý automatický CNC soustruh Sprint 32 Linear s podavačem od firmy Deckel Maho. Díky těmto investicím firma mohla zvýšit objem zakázek a realizovat zakázky velkosériového charakteru.

V roce 2006 firma zakoupila druhou 5-osou CNC frézku DMU 50eVo od firmy Deckel Maho. Tím se zdvojnásobila kapacita pro zakázky složitých dílců.

Firma Nové technologie s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9745